de novembre 12, 2013

Museu del ferrocarril 1 

 Fotografia analògica, 400 ASA, 50 mm