de setembre 29, 2016

Experiment

Al passar la llum del Sol per un prisma es descomposa en els colors primaris.