de juliol 03, 2017

Retaule del Roser

Santuari de Sta Quiteria. Obra de Josep Ratés feta a l'any 1630.