de febrer 09, 2019

Barcelona des de la Basilica del Pi