d’octubre 30, 2013

Museu del ferrocarril


Foto feta amb la màquina analògica en blanc i negre. Pel·lícula Ilford 400 ASA, objectiu 50 mm.