d’octubre 13, 2013

Músics

En Martí Ventura, la darrera fotografia del seu grup al correaigua infantil d'aquest any.