d’octubre 08, 2013

Músics

Anem per la cinquena fotografia dels músics del grup d'en Martí Ventura que van actuar al correaigua infantil de la Festa Major.