de setembre 13, 2014

11-S 2014

A la V de Barcelona hi havia un barret molt sospitós.