de maig 29, 2016

Himantopus himantopus´´ riu Congost``

Em vaig d´un extrem a l´altre, mai tendre un tema definit.