14 de juny, 2024

13 de juny, 2024

Conèixes Granollers?

 


Flors

 


 

 


 juan garcia

Serie 50mm´´Granollers``


 

12 de juny, 2024


 juan garcia

Serie 50mm´´Granollers``


 

11 de juny, 2024

Cargol


 

 

 

Serie 50mm´´Granollers``


 

10 de juny, 2024

09 de juny, 2024

Familia unida


 


 juan garcia

Serie 50mm´´Granollers``


 

08 de juny, 2024