de març 31, 2019

Coneixes Granollers


juan garcia

Pont del Petroli


de març 29, 2019

juan garcia

Amanecer en Cala Roques Planes


de març 28, 2019

Gafarro


Supervivencia
de març 27, 2019

Balneari la Puda
juan garci

Armoracia rusticana.


de març 26, 2019

Conèixes Granollers?


Cossiol de pedra seca

Servía per enmagatzemar aigua.


de març 25, 2019

Balneari la Puda
juan garcia

Fumaria officinalis.


de març 24, 2019

Superlluna
Cala Roques Planes

                       
                                En J.J. Micolau
juan garcia


de març 23, 2019

Llego la primavera


Surfejant
Santa Maria del Mar


de març 22, 2019

Balneari la Puda
de març 21, 2019

juan garcia

Barraca de pedra seca

Es poden veure diferents barracas de aquestes a la Ruta de la Capona.


Papaver rhoeas.


de març 20, 2019

Balneari la Puda
juan garcia

Parc del Falgar


de març 19, 2019

Street


Tardes de lectura


Asphodelus albus.


de març 18, 2019

juan garcia

Parc del Falgar


Lightpainting a Il·lumina´t 15-3-19


de març 17, 2019

Balneari la Puda
Carrer moll


Cyanistes caerulens.


de març 16, 2019

Balneari la Puda
de març 15, 2019

Balneari la Puda
Erithacus rubecula.


de març 14, 2019

Balneari la Puda
Nido de tórtolas


de març 13, 2019

Balneari de la Puda
juan garcia

Luces y formas


Parus major.


de març 12, 2019

juan garcia

Balneari la Puda
Balneari La Puda


de març 11, 2019

Balneari La Puda