de juliol 02, 2013

Delta de l'Ebre

 

El delta de l'Ebre cobreix 320 km²: un 20% dels quals són àrees naturals, un 75% és conreable i la resta urbana. Hi viuen unes 50.000 persones.
S'hi practica l'agricultura (cultius de regadiufruitersarròs), la pesca, l'aqüicultura i el turisme. Els camps d'arròs cobreixen unes 21.000 hectàrees. Així mateix manté unapesca important.
L'arrossar forma part substancial del paisatge deltaic i constitueix per si mateix una zona humida d'importància capital que comporta, d'una banda, una producció alimentària enorme per a les espècies salvatges, i, d'una altra banda, l'existència d'una vegetació característica. Són multitud les espècies animals que s'aprofiten de l'arrossar en alguna època del seu cicle.
El cicle arrosser exigeix inundacions periòdiques de gran quantitat de la superfície deltaica (40%), i el seu posterior assecament, mentre que, al seu torn, successives allaus d'aigua dolça desemboquen a través de canals i sèquies a les llacunes litorals i, més tard, al mar.
El sistema de conreu arrosser al delta de l'Ebre és cíclic. Des del mes d'abril fins al setembre (època de recollida de l'arròs), l'aigua dolça circula des del riu, passant per canals i sèquies, fins als camps i desemboca a les llacunes litorals i d'aquestes al mar. Pel desembre es tanquen les comportes d'entrada i l'aigua roman estancada en camps i canals, on s'evapora durant l'hivern fins arribar a la sequedat quasi total al final de febrer. Durant el mes de març els camps es treballen i es preparen per a la sembra, i en aquell moment resten totalment secs, fins que tornen a inundar-se per l'abril i recomencen el cicle. 

4 comentaris:

Jesús jg ha dit...

Molt bones les teves fotos, tant aquesta com les que has possat abans. Aquesta m'agrada no només per qualitat tècnica, sinò perquè em reflexa l'estil de vida d'aquesta zona.

Consol A. Rusiñol ha dit...

Molt maca, ha pres l'aire de la terra.

Jesús jg ha dit...

És molt interessant que afegeixis a les fotos aquesta informació addicional. Et felicito també per aquesta aportació.

Marta C ha dit...

Descriu tot el que has explicat!