de setembre 29, 2013

Músics

Músics, una sèrie de fotografies que m'agradaria fer.
Aquesta és del grup d'en Martí Ventura al correaigua infantil a la Porxada