de setembre 30, 2013

Músics

La segona fotografia de la sèrie del grup d'en Martí Ventura al correaigua infantil