de juliol 30, 2014

Claustre del monestir de Sta Maria de l'Estany-L'Estany