08 d’octubre, 2018

Helianthus tuberosus´´Parc Fluvial del Congost``

Toma presa amb teleobjectiu